aerius FP310 / FP340 jediná sanačná omietka, ktorá funguje aj na vlhkom a posypovou soľou zaťaženom podklade. Je trvácna, stabilná a odolná proti starnutiu. Dobrý pomer ceny a výkonu ju robia práve pri zdravom stavaní ideálnym stavebným materiálom.

Vlastnosti

 • silné odvlhčenie
 • silno difúzna
 • tepelná izolácia
 • odolný voči posypovej soli
 • zabraňuje kondenzácii a tvorbe plesní
 • už žiadny plesnivý zápach
 • odolná voči starnutiu a pohybu stavby
 • nemrznúca
 • drží aj na extrémne mokrých múroch
 • zdravá klíma bývania
 • ľahko spracovateľná
 • nie je potrebné navlhčovanie alebo zvlhčovanie

Použitie

 • staré budovy : vo vlhkých priestoroch na trvalé odvlhčenie múrov ako vonkajšia aj vnútorná omietka
 • vnútorná a vonkajšia omietka
 • sklady, chodby, kostoly, mestské hradby
 • nové budovy:  ako preventívne opatrenie pri vyššej záťaži spôsobenej vnútornou klímou a vplyvom počasia. Optimálna na rýchle odstránenie zbytkov vlhkosti zo stavby

P O K R O Č I L Á     T E C H N O L Ó G I A

PROTI PLESNIAM A VLHKOSTI

MINERÁLNA ODVLHČOVACIA OMIETKA PRE VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY

Jedinečné vlastnosti odvlhčovacích omietok aerius FP310 / FP340 sú podmienené odstupňovaným pórovým systémom ( kapilárne póry, gélové póry a kombinácia mikro vzduchových pórov). Ten spôsobuje zvýšenú priľnavosť k povrchu, čo vedie k rovnomernému rozloženiu pórov medzi sebou a odpudivosti vody na vonkajšej omietke. Optimálna kombinácia vynikajúco vyvinutého systému pórov (rýchla absorpcia vody a transport do odparovacej zóny), vysoká priepustnosť pary a prispôsobená odolnosť voči vode (na vonkajšej omietke vďaka náteru apollo 100) umožňuje doteraz nedosiahnuté odstránenie vody z vlhkých podkladov.

 

PRE VŠETKY VLHKÉ POVRCHY

Omietky aerius FP310 / FP340 sa používajú všade tam, kde bežné konvenčné omietky zlyhávajú alebo pri túžbe po zdravom a ekologicky nezávadnom bývaní a zdravom živote. Trvalé pôsobenie väzbovej sily, fixácia a stabilizácia matricového poľa a pórovitá štruktúra steny spôsobujú, že nedochádza k vzniku a rozvinutiu známych poškodzovacích mechanizmov.

 

 • pri starých a nových budovách ako vnútorná a vonkajšia omietka
 • na vidieckych budovách, všetkých stavbách na pobreží a pri povodiach riek
 • pri vlhkých miestnostiach (žiadna kondenzácia)
 • pri podložiach s obmedzenou pevnosťou a nosnosťou (napr. historické pamiatky a budovy)
 • ako priedušná, ekologická, zdravá vnútorná a vonkajšia omietka pri starých a nových budovách

 

SUCHÉ VONKAJŠIE STENY – ZDRAVÁ OBYTNÁ KLÍMA

 

Omietky aerius FP310 / FP340 ponúkajú široké spektrum pozitívnych vlastností. Vďaka špeciálnej pórovitej štruktúre absorbujú vlhkosť v murive, prenesú a odovzdajú ju preč z omietky. Tento proces prebieha vďaka kapilárnemu nasávaniu, kapilárnemu transportu a vysokej schopnosti difúzie.

 
Po ukončení odvlhčovacej fázy muriva a samovysušenia prevezme špecificky zväčšený povrch (vďaka IBT funkčným náterom) reguláciu vlhkosti ( v závislosti od klímy v miestnosti), preto nevznikajú žiadne škody spôsobené kondenzáciou. Vďaka vysokému podielu pevne zovretých, kyslík obsahujúcich mikropórov dosahujú omietky aerius FP310 / FP340 na celom povrchu pozitívne tepelno- izolačné vlastnosti spojené s akumuláciou tepla, pričom omietka pôsobí zároveň aj ako zvukotesná bariéra.

 

SUCHÉ VONKAJŠIE STENY – ZDRAVÁ OBYTNÁ KLÍMA

Vlhkosť a plesne spôsobujú nenapraviteľné poškodenia budov a zdravia.  4- percentná vlhkosť steny znamená  50 % tepelnej straty! Vlhké steny predstavujú obrovskú hrozbu pre zdravie, okrem iného ORL problémy, astmu, dokonca až rakovinu. K tomu narastajú náklady na vykurovanie a dochádza k pomalému, nepozorovanému znehodnoteniu majetku.

P O K R O Č I L Á     T E C H N O L Ó G I A

SANÁCIA V PRIEBEHU PÁR DNÍ

PÔSOBENIE

Difúzna mikropórová štruktúra odstráni rýchlo z podkladu vlhkosť (kapilárne nasávanie). Zachytená vlhkosť sa rozloží v tekutej forme v kapilárnych póroch po celom povrchu omietky, v stredných a posledných vrstvách je premenená na vodnú paru a na špecificky zväčšenom povrchu funkčných náterov sa odparí. Miera odparovania je vždy vyššia ako následná vlhkosť. Pretrvávajúcim opakovaním tohto cyklu začínajúcim v najspodnejších vrstvách muriva sa zabráni zvyšovaniu vlhkosti hneď na začiatku.

 

PROTI SOLIAM

Väčšia časť soli ostáva vo vysušenom murive neaktívna a nespôsobí žiadne ďalšie škody. Soľné častice, ktoré sa dostali do omietky sú v minimálnom množstve. Stabilná štruktúra omietky a pórovitý systém kontrolujú tieto „zásoby“ (vždy prítomné anióny) a zabraňujú ich kryštalizácii. Po ukončení odvlhčovacieho procesu  preberá omietka reguláciu vyparovania vo vnútorných priestoroch a funkčné nátery (vitral V50 / apollo A100) podporujú túto funkciu natrvalo. Tým sa zabráni kondenzácii. Vysokým podielom gulôčkovitých pórov je IBT minerálno- izolačný systém vysoko tepelnoizolačný  a zvukotesný (vysoká porozita/ uzavreté gulôčkovité póry).

SPRACOVANIE

Omietky aerius FP310 / FP340 nemajú žiadne prestoje. Nanesenie omietky môže byť pri správnom rozdelení prác dokončené do 2-3 pracovných dní. Všetky práce, napr. vyrovnávanie, oprava špár, prednástrek, základná a vrchná omietka sa robia tou istou omietkou. Po vysušení sa nanáša konečný náter vitral V50 / apollo A100.

Poškodená stará omietka by mala byť odstránená minimálne 1 m nad hranicou vlhkosti a prípadné predtým nanesené parozábrany a ochranné nátery by sa mali úplne odstrániť. Zanesený pieskový materiál v štrbinách sa vyškriabe a nahradí základným náterom s odvlhčujúcou omietkou.

Prednástrek: celoplošne aplikovaný nástrek  bradavkovitého tvaru cca 3 mm, po 12 h sa manuálne nanáša omietka  v dvoch vrstvách „mokré do mokrého“. Pri správnej konzistencii je možné nanášať omietku strojovo jednorázovo.

K odvlhčeniu dochádza ihneď po nanesení omietky. Dĺžka doby odvlhčenia závisí od hrúbky steny. Vzhľadom na mikroporéznu štruktúru omietky sa obmedzenie vlhkosti zníži vo veľmi krátkom čase na podklad.

Jedinečné rýchle odstránenie vlhkosti, bleskovo rýchle odparovanie a trvalá kapilárna aktivita zaručujú ďalší ozdravovací proces v nasledujúcich rokoch.

Mikropórové omietky aerius FP310 / FP340 v spojení s funkčnými nátermi vitral V50 a apollo A100 sú vďaka vysokému podielu guľôčkových pórov vysoko tepelno- izolačné a zároveň akumulujú teplo.

Ú Č I N K Y     A E R I U S

VAŠE VÝHODY:

1. TRVALÉ ODVLHČENIE
2. TRVALO DIFÚZNE (PRIEDUŠNÉ)
3. PRÍRODNÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE A UDRŽIAVANIE TEPLA
4. ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
5. ŽIADNE SOLENIE

Pri opakovanom navlhčení omietky sa soli postupne posúvajú na priaznivejšie oblasti klasifikovanej pórovitej štruktúry. Konštrukcia pórov omietky je vďaka 4- om väzbovým faktorom a špeciálnym bunkovým štruktúram tak stabilná , že omietky aerius FP310 / FP340 dokážu vydržať akékoľvek zvýšenie objemu solí (kryštalizačný tlak) bez poškodenia. Pôvodný obsah soli v materiáloch muriva od 0,01 % do max. 5 % nemôže spôsobiť poškodenie omietky aerius FP310 / FP340. Mikropórové omietky sú odolné voči všetkým soliam a chemickým zásahom a zároveň sú odolné voči mrazu:

– žiadna analýza soli

– žiadne horizontálne a vertikálne zábrany

6. JEDNA OMIETKA PRE VŠETKO!

Vyrovnávajúca omietka

Prednástrek / Striekaná omietka

Základná omietka

Krycia a vrchná omietka

7. VYSOKÁ PRIĽNAVOSŤ

adhézia = > 0,6 N/mm2 (žiadne chemické lepidlá)
priľnavosť na tehlách, betóne, plynobetóne*, vápennopieskových tehlách, zmiešanom murive, dokonca aj na hline**
*naniesť základný náter / **pri hline použiť kovové (rabicové) pletivo

8. ŽIADNE PRESTOJE

Odvlhčovacia omietka aerius FP310 / FP340 môže byť hotová za 2 – 3 pracovné dni:

1. deň: prípravné práce, vyčistenie špár

2. deň: prednástrek

3. deň: naniesť hrúbku omietky a zafilcovať

9. FUNKČNÉ NÁTERY

Po vysušení nasleduje nanesie funkčných náterov vitral V50 / apollo A100

10. ÚSPORA NÁKLADOV

 • minimálne prestoje
 • úspora energií vďaka suchým stenám

PDF PROSPEKT

TECHNICKÝ LIST 310

TECHNICKÝ LIST 340

NÁVOD NA SPRACOVANIE

CE PREHLÁSENIE 310

CE PREHLÁSENIE 340